خانه

پروژه اتوبوسرانی
پروژه مجد
پروژه مجد

شرکت شیشه ایمنی زرین درسال 1372 تاسیس و واحد تولیدی خودرا به بهره برداری رسانید.این واحد درسال 1384 با توجه به توسعه پروژه های عمرانی و براساس نیازمشتریان محترم به منظور بهبودکیفیت و انجام هرچه سریعتر پروژه ها درزمینه شیشه های ساختمانی و صنعتی دربخشهای نما ، دکوراسیون وواحدهای تجاری اقدام به راه اندازی و احد اجرا نموده که دراین راستا با استفاده از نیروهای متخصص وکارآمدتاکنون توانسته رضایت مشتریان خودراجلب نمایدلازم به ذکراست محصولات این مجموعه دارای استانداردهای ملی ایران ISO90001،2000 و urs انگلستان میباشد.

چشم انداز این مجموعه تامین کلیه نیازهای داخلی کشور و همچنین دستیابی به بازارهای جهانی است.

همچنین واحد کنترل کیفیت در شرکت شیشه ایمنی زرین شیشه های تولید شده را با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطابقت و ضمانت می نماید.

مجد
افتاب
پدیده

اخبار جدید اعلام میشود .