شرکت شیشه ایمنی زرین با فعالیت در زمیه نصب و اجرا شیشه های خاص در جهت دستیابی به رضایت مشتریان خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد :

 

رضات مشتری با شناسایی و تامین نیاز ها .

حضور پایدار در بازارهای  هدف داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس

استفاده بهینه از منابع

توسعه فرهنگ کار گروهی و بروز رسانی دانش و آگاهی پرسنل در جهت پیشبرد اهداف شرکت .

ارائه خدمات مناسب در کمترین زمان و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت .

بر اساس این خط مشی ،اهداف کیفیت توسط اینجانب و مدیران شرکت در دوره های زمانی مشخص طرح ریزی و دستیابی به این اهداف کنترل می شود .

مسئولیت حسن اجرای این نظلم بر عهده اینجاننب و کلیه مدیران در حوزه وظیفه آنهاست .

نماینده مدیریت موظف است تا ضمن نظارت مستمر بر کارکرد صحیح نظام از طریق گزارشات منظم اثر بخشی و عملکرد نظام را به اینجانب گزارش نماید تا اقدامات لازم جهت بهبود و یا جلوگیری از هرگونه انحراف در عملکرد آن صورت پذیرد .