پروژه ها

پروژه ایستگاه های قطار شهری مشهد

 پروژه ترمینال مشهد (هسته مرکزی)

 ایستگاه های اتوبوس سطح شهر مشهد 

پروژه کلیه ایستگاه های BRT  مشهد 

پروژه عظیم برج های اداری تجاری مجد مشهد  

خوابگاه و استخر سرپوشیده دانشگاه فردوسی دانشگاه آزاد مشهد

مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی 

  • بازار سپاد مشهد

 کارخانه ایران خودرو بینالود 

ساختمان شهرداری قائن  

 ساختمان فرمانداری قائن اداره دامپزشکی گلمکان گمرک سنگ بست

   زندان چناران

  • هتل پارس مشهد

 هتل فانوس دریا  

مجتمع دشت بهشت شاندیز 

پرو ژه نیایش شرکت بانی راه

 شرکت دشت بهساز کارخانه رب بهشید 

کوهسر و کوهسر مال 

بازار بزرگ آفتاب 

پدیده شاندیز 

مجتمع تجاری مسکونی مجلل

جواهر فروشی مرمر

مجتمع تجاری اطمینان ایرانیان در تهران

[hfe_template id='1219']